Saspiestā gaisa adsorbcijas žāvētājs ar auksto adsorbenta reģenerāciju,

Darba princips

Sausinātāji izmanto vienkāršu un drošu aukstās adsorbenta reģenerācijas principu. Tajā laikā, kad vienā no sausinātāja diviem adsorberiem notiek mitruma adsorbcijas process, absorbējot to ar adsorbenta graudainajiem virsmas slāņiem, citā adsorbentā notiek reģenerācijas process, kas tiek īstenots, caurpūšot ar mitrumu piesūcināto adsorbentu ar daļēju no izejas paņemto darba adsorbenta nosausināto saspiesto gaisu.

Standartā pie ieejas sausinātājā uzstādīts filtrs smalkai attīrīšanai, kas paredzēts, lai no saspiestā gaisa atdalītu cietās daļiņas, šķidro mitrumu un kompresora eļļu, kuras iekļūšana adsorbentā var ļoti negatīvi ietekmēt tā mitruma uzsūkšanas spējas un kalpošanas ilgumu. Kondensāts, kuru aiztur filtrs un kurš uzkrājas tā kondensāta savācējā apakšējā daļā, periodiski tiek izvadīts ar kondensāta novadītāja palīdzību.

Pēc filtrācijas saspiestais gaiss nokļūst vārstuļu apakšējā blokā, kas sastāv no 4  solenoīda vārstiem (Y1-Y4):2 izlaides un 2 atslodzes. Ieejas vārstuļi nosaka, kāds no diviem adsorbenta sausinātājiem būs strādājošais: tas solenoīda vārsts pie ieejas, kurš ir atvērts. Atslodzes vārsts atveras uz reģenerējamā adsorbenta. Tātad, caur atvērto izlaides vārstu (uz shēmas „Y1-Y2”) saspiestais gaiss tiek novirzīts uz vienu no adsorbentiem, kas uz doto brīdi darbojas (uz shēmas „A”).

Sausinātāja adsorberi ir piepildīti ar adsorbentu. Mūsu sausinātājos tiek izmantoti īpaši MS512·4A tipa molekulārie sieti. Adsorbcijas fāzes laikā iztvaikotais mitrums, ko satur saspiestais gaiss, tiek uzsūkts adsorbenta graudainajos virsmas slāņos atbilstoši gaisa kustībai caur tā slāni virzienā „no apakšas uz augšu”.

Daļa caur adsorbentu izgājušā, tātad arī nosausinātā gaisa nonāk reģenerācijā caur gāzes reģenerācijas sprauslu (1) un novadās uz citu reģenerācijai pakļautu adsorbentu (uz shēmas „B”).  Lielākā daļa nosausinātā gaisa, kas netika izlaista caur reģenerācijas sprauslu, iziet caur atgriezenisko vārstu (V1-V4), kas paredzēts atgriezeniskās saspiestā gaisa plūsmas novēršanai sausinātāja dīkstāves laikā. Tad nosausinātais saspiestais gaiss iziet caur gala attīrīšanu no adsorbenta putekļiem rupjās attīrīšanas filtrā. Pēc iziešanas caur gala filtru saspiestā gaisa apstrāde sausinātājā ir pabeigta.

Reģenerācijai noteiktais saspiestais gaiss caur sprauslu nonāk reģenerējamajā adsorberā. Spiediens reģenerējamajā adsorberā ir vienā līmenī vai nedaudz augstāks par atmosfēras spiedienu, tādēļ nosausinātais saspiestais gaiss, kad tajā nonāk, izplešas un kļūst vēl vairāk higroskopisks. Kustības laikā caur reģenerējamo adsorberu virzienā „no augšas uz leju” šis saspiestais gaiss absorbē mitrumu, kas atrodas adsorbenta porainās virsmas slāņos, kas vēlāk izvadās atmosfērā caur atvērto atslodzes vārstu (uz shēmas „Y3-Y4”) un filtra slāpētāju (S).

Kad ir pagājis laiks, kas ir nepieciešams un pietiekams adsorbenta reģenerācijai reģenerējamajā adsorbentā (standarta gadījumā tās ir 4 minūtes), atslodzes vārsts tiek aizvērts. Tajā pat laikā nekas netraucē reģenerācijas gaisam kā iepriekš pāriet reģenerējamajā adsorberā no darba adsorbera caur sprauslu. Rezultātā spiediens adsorberos izlīdzinās – standarta gadījumā tas aizņem vienu minūti laika. Pēc tam atveras adsorbera, kas izgājis reģenerāciju un ieguvis spiedienu, palaides vārsts  un vēlāk aizveras cita adsorbera palaides vārsts. Rezultātā darba slodze jeb saspiestā gaisa plūsma pārslēdzas no viena adsorbera uz otru, nodrošinot nepārtrauktu nosausinātā saspiestā gaisa plūsmu pie sausinātāja izejas. Galu beigās atveras atslodzes vārsts uz no ieejas atdalītā saspiestā gaisa adsorbera, kā rezultātā tajā esošais saspiestais gaiss tiek izlaists atmosfērā caur filtra slāpētāju (S) un sākas adsorbenta reģenerācija.

Dotais princips ir vienkāršs, drošs un tam nepieciešams minimāls ārējās enerģijas patēriņš (elektroenerģija tiek patērēta tikai elektroniskās sistēmas vadības funkcionēšanai un solenoīda vārstu pārslēgšanai). Vienīgais trūkums ir saspiestā gaisa zudums, kas rodas adsorbenta reģenerācijas īstenošanas laikā.

, Žāvētāji ar rasas punktu -40C, Gaisa kompresori Latvijā, Žāvētāji ar rasas punktu -40C, Gaisa kompresori Latvijā, Žāvētāji ar rasas punktu -40C, Gaisa kompresori Latvijā

Rasas punkta temperatūras devējs un citas iespējas

, Žāvētāji ar rasas punktu -40C, Gaisa kompresori Latvijā, Žāvētāji ar rasas punktu -40C, Gaisa kompresori Latvijā

Rūpīgie lasītāji droši vien pievērsa uzmanību, ka darba shēma, kas aprakstīta iepriekšējā sadaļā, sevī ietver atbilstību adsorbcijas spiediena kritumu fāzes ilguma laika summai +reģenerācijas caurpūtei +spiediena uzkrāšanai. Kas tad būs, ja saspiestā gaisa patēriņš (piemēram, saspiestā gaisa patērētāji nedarbojas un nepatērē saspiesto gaisu)? Jā, sausinātājs tieši tāpat pārslēgs adsorberus, patērējot daļu saspiestā gaisa šajā situācijā nevajadzīgajai adsorbenta reģenerācijai.

Mūsu sausinātāji tāpat kā arī citi adsorbcijas sausinātāji var būt aprīkoti ar saspiestā gaisa rasas punkta temperatūras devēju. Pildot augstas precizitātes higrometra funkcijas, darbojoties pēc impedances tehnoloģijas, rasas punkta temperatūras devējs TTP nosaka iztvaikotā mitruma saturu saspiestajā gaisā, kas izgājis nosausināšanu. izmantojot devēju TTP, adsorbcijas fāzes sākuma iniciēšana reģenerāciju izgājušajā adsorberā netiek veikta automātiski uzreiz pēc spiediena savākšanas tajā, bet tikai ar tādu nosacījumu, ka rasas punkta temperatūra citā adsorberā pārsniedz noteikto līmeni. Tādā veidā, ja rasas punkta temperatūra pie sausinātāja izejas ir zemāka vai vienāda ar noteikto lielumu, pēc spiediena savākšanas darbam gatavais adsorbers neuzsāks darbu uzreiz, bet gan pāries gaidstāves režīmā: gaidstāves režīmā gan ieejas, gan arī izejas vārsti adsorberam ir aizvērti un tajā pastāv darba spiediens. Tiklīdz rasas punkta temperatūra sasniedz noteikto līmeni, slodze pārslēgsies starp adsorberiem.

Izmantojot rasas punkta temperatūras devēju, iespējama saspiestā gaisa ekonomija, dažreiz pat vērā ņemama, jo netiek pārtērēts gaiss adsorbenta reģenerācijai patērētāju dīkstāves laikā, nepilnas sausinātāja slodzes laikā vai, ja izmantojamajam sausinātājam kaut kādu iemeslu dēļ tika mainīti izmēri.

Sausinātājs ar devēju TTP ļauj attēlot rasas punkta temperatūras lielumus uz sava displeja reāllaika režīmā, kā arī tas spēj pārraidīt signālu attālināti (pēdējam nepieciešams papildu signāla dubultošanas modulis MBS420). Turklāt, rasas punkta temperatūras lielumam, kā arī tās izmaiņu vektoram un dinamikai, piemīt ne tikai informatīva un statistiska nozīme, bet gan tas var būt ļoti noderīgs, lai laicīgi paredzētu bojājumus un traucējumus sausinātāja darbā.

Bez rasas punkta temperatūras devēja adsorbcijas sausinātāji var būt aprīkoti arī ar izvēles iespējas citām ierīcēm, kā arī tie var būt piegādāti dažādu risinājumu veidos, piemēram:

  • uzstādīšanai vietās ar zemu apkārtējās vides temperatūru
  • komplektācijā ar vadības pneimatisko sistēmu
  • sprādziendrošā izpildē
  • ar palaides mehānismu (darbojas analoģiski kompresoru minimālā spiediena vārstam)
  • krāsu savietojamā izpildē saspiestā gaisa attīrīšanai, kas paredzēts krāsošanai.

Turklāt, sausinātājus var piegādāt gan standarta, „pēc noklusējuma”, izpildījumā montāžai uz grīdas, kā arī komplektācijā ar īpašu kronšteinu montāžai pie sienas.

Iezīmes un priekšrocības

Sausinātāju ar auksto reģenerāciju trūkums ir saspiestā gaisa zudums. Standarta sākotnējo datu gadījumā, tas ir: saspiestā gaisa rasas punkta temperatūra -40°C, saspiestā gaisa spiediens pie ieejas sausinātājā 7 bāri un tā temperatūra +35°C, ar pilnu slodzi sausinātājos reģenerācijai tiek patērēti 14.3% no kopējā padeves saspiestā gaisa apjoma. Turklāt, adsorbcijas/reģenerācijas pilnais standarta cikla laiks ir 10 minūtes, tajā skaitā:

  • 5 minūtes adsorbcijas fāze
  • 4 minūtes reģenerācijas fāze
  • 1 minūte spiediena uzkrāšanas fāze

Tādā veidā vienas stundas laikā rodas 12 spiediena kritumi. 10 minūšu pilnais cikls nozīmē saspiestā gaisa ekonomiju un mazāku sausinātāja nolietojumu.

Mēs izmanto savos sausinātājos tikai pārbaudītus adsorbentus no augstākās kvalitātes – vācu vai šveiciešu ražojumu. Ilgāks adsorbenta kalpošanas ilgums – tā ir tieša patērētāja līdzekļu ekonomija uz sausinātāja apkopi.

Visu sausinātāja komponentu augstā kvalitāte: aprēķinātais adsorberu kalpošanas ilgums sastāda 1.000.000 spiediena kritumu ciklus, kur krituma lielums ir 15 bāri (vismaz 10 gadu nepārtrauktai darbībai); kvalitatīvi solenoīda vārsti ar pārmērīgā izmēra membrānām (mazāka plaisu iespēja); vienkārši un droši lodīšu atgriezeniskie vārsti; augstas kvalitātes un ļoti izturīgs filtra slāpētājs SDD ar vairākkārtējas reģenerācijas iespēju vai mazāk efektīvs filtra slāpētājs SDP ar maināmu filtrējošo elementu bez efektīvas reģenerācijas iespējas, taču ļoti lēts. Sausinātāju elektriskās aizsardzības pakāpe – IP65.

Ērta sausinātāja darba pārraudzības sistēma ar košu gaismas diožu displeju un vadības sistēmas gaismas diožu indikatoriem. Pie tās iespējams pieslēgt (gan vadoties pēc sākotnējā pasūtījuma, gan arī vēlāk, saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm) augstas precizitātes rasas punkta temperatūras devēju TTP, kā arī, papildus devējam, var pieslēgt arī moduļus analogā signāla attālinātai pārraidei. Sausinātāja un kompresora darbības sinhronizācijas iespēja caur brīvu no spiediena jūsu kompresora kontaktu.

Ērta un nedārga apkope, izmantojot atsevišķas rezerves detaļas vai kompleksus komplektus tehniskajai apkopei.

Standarta komplektācijā iekļauti saspiestā gaisa sākotnējie un gala filtri. Iespēja arī papildu filtru uzstādīšana, pie tam, izmantojot tiešas pārejas ar zemu spiediena kritumu, kā arī filtru komplektācijas uzstādīšana, kas ir pilnvērtīgāka nekā standarta pludiņa tipa automātiskie sensora kondensāta novadītāji.

“..A” sistēma

Uz sausinātāju un ogļu adsorberu bāzes uzņēmums FST radīja kombinētu saspiestā gaisa attīrīšanas un sausināšanas sistēmu. Saspiestais gaiss, kad iekļūst šādā sistēmā, iziet cauri smalkajai attīrīšanai no kondensāta filtrā, dziļai nosausināšanai (līdz TTP -7.°C un pat zemāk) sausinātājā, attīrīšanai no eļļas tvaikiem un smaržām ogļu adsorberā, un, visbeidzot, attīrīšanai no adsorbera putekļiem gala filtrā. Tādā veidā, ar vienas sistēmas iekārtas palīdzību iespējams sasniegt saspiestā gaisa tīrību, kas atbilst 1-0-1 klasei (visaugstākajai), saskaņā ar standartu ISO 8573-1.

Tehniskie dati

Modelis Ražiba, m3/st Savienojums, G Izmēri, cm Svars, kg
А В С
DPS 1 8 3/8 31 9 45 11
DPS 2 15 3/8 31 9 63 15
DPS 3 25 3/8 31 9 88 20
DPS 4 35 3/8 31 9 113 25
DPS 6 57 1/2 48 22 118 45
DPS 7 72 1/2 48 22 141 54
DPS 8 82 1/2 48 22 161 62
DPS 10 110 1 55 41 146 126
DPS 15 150 1 55 41 170 142

Minimāla/maksimāla apkārtēja temperatūra +1°С/+50°С. Minimāla/maksimāla saspiesta gaisa temperatūra pie ieejas +1°С/+50°С.

Plūsma ir norādītas, pamatojoties uz sūkšanas apstākļiem saskaņā ar ISO 2787 (@ 1 bar-a, +20 ° C), lai nodrošinātu rasas punktu -40° C pie 7 bāru spiediena, saspiestā gaisa ieplūdes temperatūra + 35° C,  saspiestā gaisa relatīvais mitrums 100%, pie pilnas slodzes.

Ja jūsu gadījumā darbības parametri atšķiras no noklusējuma, žāvētāja jaudas aprēķināšanai jāizmanto tālāk norādītie korekcijas koeficienti. Ja tabulā nav neviena faktora, kas atbilst darba apstākļiem jūsu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu darbiniekiem, lai iegūtu informāciju.

Korekcijas koeficienti – saspiestā gaisa spiediens un saspiestā gaisa temperatūra pie žāvētāja ieplūdes
temperatūra °C \
spiediens, bar (g)
4 5 6 7 8 9 10 12
35 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,63
40 0,61 0,73 0,85 0,97 1,09 1,21 1,33 1,58
45 0,55 0,65 0,77 0,87 0,98 1,09 1,20 1,41
50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,30
55 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80 0,88 1,04