Pētījumi norāda, ka minimums 30% no saražota gaisa tiek zaudēti noplūdu, neatbilstošas lietošanas un tehniskās apkopes trūkuma dēļ. Vairākums gadījumos patēriņu var mazināt, optimizējot pārvaldības sistēmu, regulējot spiedienu, nomainot cauruļvadus un kontrolējot noplūdes.

Kompresoru stacijas pārvaldības sistēma

Montējot kompresoru staciju, kas sastāv no dažām kompresoru iekārtām, rodas jautājums par iekārtu pārvaldību un parametru izsekošanu. Visvieglākais variants ir spiediena iestatījumu pārvaldība, tomēr tas neļauj efektīvi pielietot kompresoru stacijas enerģijas taupīšanas potenciālu.

Kompresoru stacijas atbilstošam darbam ir nepieciešams pievienot pārvaldības bloku. Šis bloks ļauj pārvaldīt staciju, kas sastāv no 4 (12) kompresoru iekārtām. Ja ir vajadzīga parametru atspoguļošana personālajā datorā un tālvadības izsekošana, būs nepieciešams Webserver modulis, kas ne tikai atspoguļo parametrus, bet ļauj arī pilnībā pārvaldīt un pielāgot kompresoru staciju. Svarīgi, ka kompresori tiek pievienoti pārvaldības blokam secīgi, nevis paralēli. Ir vērts atzīmēt, ka šie pārvaldības moduļi ļauj apvienot dažādu ražotāju kompresorus.
Sīkāk

Patēriņa kontrole

Patēriņa mērītāji ir domāti gaisa momentānam un kopējas plūsmas mērījumiem, kā arī noplūdu noteikšanai. Mērījumu augsta dinamika, ātra atbildes reakcija un precizitāte nodrošināja tiem plašu pielietojumu ražošanā. Binārās, analoga un impulsu izejas, vienlaicīga pašreizējās un kopējas plūsmas atspoguļošana, spiediena un temperatūras informācija dod plašu iespēju datu apkopošanai un tālākai apstrādei pārvaldības sistēmā.
Sīkāk